Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 


 

Wprowadzenie

O kwestie związane z polityką prywatności dba Acephala Monika Kędziora z siedzibą w Warszawie przy al. 3 Maja 14 (dalej: "Acephala"). Dane, które od Ciebie zbieramy, są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), ale mogą być również przekazywane i przetwarzane w kraju spoza EOG. W przypadku przekazywania danych poza EOG Acephala będzie stosować standardowe klauzule umowne i osłony prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe otrzymane od użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych

Acephala przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO"). Do obsługi strony internetowej Acephala stosuje wymagane środki techniczne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Acephala jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu utworzenia konta uniemożliwi jego założenie, w celu realizacji zamówienia uniemożliwi jego realizację, a brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uniemożliwi nam komunikację z Tobą. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Użytkownik ma prawo zwrócić się do nas o uzyskanie:

1. informacji o tym, czy dane użytkownika są przetwarzane oraz innych informacji, w szczególności o naruszeniu ochrony danych użytkownika;
2. dostępu do swoich danych;
3. sprostowania danych
4. bycia zapomnianym (usunięcia danych ze strony internetowej);
5. ograniczenia przetwarzania danych;
6. przenoszenia danych;
7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8. niepodjęcia decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Acephala. Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie lub analizowanie ruchu na stronie acephalafashion.com. Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane podmiotom trzecim, w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osobom trzecim.

Cele przetwarzania

Acephala przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowej realizacji umów zawieranych w ramach sklepu internetowego, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
- rejestracji konta na stronie https://acephalafashion.com
- realizacji umowy sprzedaży

Ponadto, jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach i promocjach, Acephala przetwarza jego dane w celach marketingowych.

Korzystamy z Google Analytics i Yandex Metrica, a jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, przetwarzamy jego dane w celach analitycznych.

Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Twoje dane osobowe udostępniamy operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom świadczącym usługi płatnicze, podmiotom świadczącym usługi prawne i księgowe w celach administracyjnych oraz innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Newsletter

Klienci mogą zapisać się do naszego newslettera (jest on obsługiwany przez narzędzia stworzone przez zespół MailChimp - mailchimp.com, które spełniają wymogi dotyczące administrowania danymi osobowymi - "RODO") poprzez podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Za pomocą newslettera informujemy o tym, co dzieje się w Acephala, w tym o naszych najnowszych ofertach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]

Konto klienta

Podczas tworzenia konta klienta należy podać następujące dane klienta: imię, nazwisko, adres e-mail. Prosimy również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta, przetwarzania i realizacji zamówień.

Pliki cookie

Strona internetowa https://acephalafashion.com używa plików "cookies" Cookies to niewielkie pliki, które pozwalają urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania stron internetowych (np. komputer, smartfon itp.), zapamiętać konkretne informacje o używanym urządzeniu, reklamach i statystykach oraz dostosować nasze usługi do Twoich indywidualnych potrzeb. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Zmiana ustawień dotyczących cookies może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

Informacje na temat ochrony danych w Google Analytics

Nasze witryny korzystają z mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc ("Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA"): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger wykorzystują pliki cookie, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryn internetowych. Informacje zbierane przez pliki cookie są przesyłane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeśli funkcja anonimizacji IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów wymienionych w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na żądanie operatora witryny Google wykorzystuje zebrane informacje do analizy korzystania z witryny, przygotowywania raportów dotyczących korzystania z witryny i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany razem z innymi danymi Google.

Informacje na temat ochrony danych w Yandex Metrica

Dla użytkowników w EOG, Szwajcarii lub Izraelu: Rosja jest jurysdykcją spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która nie została uznana przez Komisję Europejską za zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W związku z tym Yandex podjął odpowiednie środki w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych.

W szczególności Yandex opiera się na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych użytkownika przekazywanych do Rosji. Kopię tych standardowych klauzul umownych można uzyskać na żądanie.

Jeśli użytkownik znajduje się w jurysdykcji, w której przekazanie jego Danych Osobowych do innej jurysdykcji wymaga jego zgody, wówczas korzystając ze Stron lub Usług użytkownik udziela Yandex wyraźnej i jednoznacznej zgody na takie przekazywanie, przechowywanie i/lub przetwarzanie informacji w innych jurysdykcjach, w tym w Rosji.

Termin przechowywania danych

Dane użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia przez nas usług lub tak długo, jak będzie to wymagane przez prawo. Następnie dane osobowe użytkownika zostaną usunięte. Nie możemy usunąć danych użytkownika, gdy istnieje wymóg przechowywania danych (przepisy podatkowe lub księgowe) lub gdy istnieją inne podstawy prawne do przechowywania danych, takie jak trwający stosunek umowny.

Prawo do informacji i wycofania zgody na przetwarzanie danych

Użytkownik może zwrócić się do nas pisemnie lub pocztą elektroniczną w celu uzyskania bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Acephala. Możesz również wycofać swoją uprzednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Podejmiemy wówczas działania niezbędne do niezwłocznego i nieodpłatnego przetworzenia danych osobowych użytkownika oraz usunięcia ich z naszych baz danych, o ile będzie to możliwe. W takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem: [email protected] lub listownie na adres: Acephala Concept Store, al. 3 Maja 14, 00-381 Warszawa

Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

0/5 (0 opinii)