Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 


 

Wstęp

Acephala Monika Kędziora z siedzibą w Warszawie przy al. 3 Maja 14 (dalej: „Acephala”) jest odpowiedzialna za politykę prywatności. Dane, które od Ciebie zbieramy, są przechowywane w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), ale mogą być również przekazywane i przetwarzane w krajach poza EOG. W przypadku transferów poza EOG, Acephala zastosuje standardowe klauzule umowne i tarcze prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie.

Przetwarzanie danych osobowych

Acephala przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W celu prowadzenia serwisu Acephala stosuje niezbędne środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz chroniące dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, dostępem osób nieuprawnionych, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Acephalę jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta uniemożliwi jego utworzenie oraz realizację zamówienia, a brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uniemożliwi nam komunikację z Tobą. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Masz prawo poprosić nas o uzyskanie:

1. informacji o tym, czy Twoje dane są przetwarzane oraz inne informacje, w szczególności o naruszeniu ochrony danych;
2. dostępu do Twoich danych;
3. sprostowania Twoich danych;
4. zapomnienia (usunięcia danych z serwisu);
5. ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
6. przeniesienia swoich danych;
7. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
8. niepodejmowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

Administrator danych osobowych

Acephala jest administratorem danych osobowych. Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie lub analizę ruchu w serwisie acephalafashion.com. Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane podmiotom trzecim, w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych.

Cele przetwarzania

Acephala przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowej realizacji umów zawieranych w ramach sklepu internetowego, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
- zarejestrowania konta na https://acephalafashion.com
- zakończenia procesu sprzedaży

Ponadto, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, Acephala przetwarza Twoje dane w celach marketingowych.

Korzystamy z Google Analytics i Yandex Metrica i jeśli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane w celach analitycznych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazujemy operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom oraz podmiotom świadczącym usługi płatnicze, obsługi prawnej i księgowej na potrzeby administracji oraz innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Biuletyn Informacyjny

Klienci mogą zapisać się do naszego newslettera (wspierają go narzędzia stworzone przez zespół MailChimp – mailchimp.com, które spełniają wymagania dotyczące administrowania danymi osobowymi – „RODO”.) poprzez podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych. Za pomocą newslettera informujemy Cię o tym, co dzieje się w Acephali, w tym o naszych najnowszych ofertach. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub wysyłając e-mail na adres: [email protected]

Konto klienta

Przy zakładaniu konta klienta prosimy o podanie następujących danych klienta: imię, nazwisko, adres e-mail. Prosimy również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta, obsługi i realizacji zamówień.

Ciasteczka

Strona https://acephalafashion.com używa „cookies”. Cookies to niewielkie pliki, które umożliwiają urządzeniu używanemu do przeglądania Internetu (np. komputer, smartfon itp.) zapamiętywanie określonych informacji o używanym urządzeniu, reklamach i statystykach oraz dostosowywanie naszych usług do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Informacje o ochronie danych w Google Analytics

Nasze strony wykorzystują mechanizmy analizy usług sieciowych Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger używają plików cookie, które pozwalają analizować sposób korzystania ze stron internetowych. Informacje zebrane przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google zlokalizowane w USA i archiwizowane.

W przypadku włączenia funkcji anonimizacji IP podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów wymienionych w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na zlecenie operatora serwisu Google wykorzystuje zebrane informacje w celu analizy korzystania z serwisu, sporządzania raportów dotyczących korzystania z serwisu oraz innych usług związanych z korzystaniem z sieci Internet. Adres IP podany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany razem z innymi danymi Google.

Informacje o ochronie danych w Yandex Metrica

Dla użytkowników z EOG, Szwajcarii lub Izraela: Rosja jest jurysdykcją poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, która nie została uznana przez Komisję Europejską jako zapewniająca odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W związku z tym Yandex podjął odpowiednie środki, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych.

W szczególności Yandex opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych przekazywanych do Rosji. Kopię niniejszych Standardowych Klauzul Umownych można uzyskać na żądanie.

Jeśli znajdujesz się w jurysdykcji, w której przekazywanie Twoich danych osobowych do innej jurysdykcji wymaga Twojej zgody, wówczas korzystając z Witryn lub Usług, udzielasz Yandex wyraźnej i jednoznacznej zgody na takie przekazywanie, przechowywanie i/lub przetwarzanie informacji w innych jurysdykcjach, w tym Rosji.

Termin przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia naszych usług lub tak długo, jak będzie tego wymagało prawo. Wtedy Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Nie możemy usunąć danych użytkownika, gdy istnieje wymóg przechowywania danych (przepisy podatkowe lub rachunkowe) lub gdy istnieją inne podstawy prawne do przechowywania danych, takie jak trwający stosunek umowny.

Prawo do informacji i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Możesz napisać do nas pisemnie lub pocztą elektroniczną, aby uzyskać bezpłatne informacje dotyczące danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Acephala. Możesz również cofnąć uprzednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Podejmiemy wówczas działania niezbędne do niezwłocznego i bezpłatnego przetwarzania Twoich danych osobowych oraz, w miarę możliwości, usunięcia ich z naszych baz danych. W takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem: [email protected] lub listownie na adres: Acephala Concept Store, al. 3 Maja 14, 00-381 Warszawa

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

0/5 (0 Reviews)